SchuddeBeurze:

Uw vertrouwen meer dan waard!

Diensten & Producten

 

• Aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting die onder andere geheven wordt van particulieren in loondienst, particulieren met bijverdiensten, particulieren met veel aandelen (Directeur groot aandeelhouder) en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid.

 

• Aangifte loonheffing

Als u loonheffingen gaat inhouden, moet u zich (schriftelijk) aanmelden als werkgever bij de belastingdienst.

 

Aangifte omzetbelasting

Wanneer u omzet maakt, bent u als ondernemer bijna altijd verplicht uw klanten omzetbelasting in rekening te brengen. Omzetbelasting wordt ook wel BTW (Belasting Toegevoegde waarde) genoemd.  De belastingdienst bepaalt nu uw aanmelding als startende ondernemer of uw producten en diensten BTW-plichtig zijn en welk tarief van toepassing is. Als de belastingdienst bepaalt dat u BTW-plichtig bent, dan krijgt u een BTW-nummer, moet u BTW heffen op uw facturen en moet u een BTW Administratie bijhouden.

 

Aangifte successierechten

De fiscus is er altijd bij als er wat te halen valt, ongeacht de trieste omstandigheden. Dus staat de belastingdienst ook te dringen bij uw erfgenamen om belasting(successierechten te heffen over hun erfenis. Ongeveer vier maanden na het overlijden ontvangen ze een aangiftebiljet. Zo niet, dan zijn de erfgenamen verplicht er zelf of via de executeur-testamentair een op te vragen bij het belastingkantoor voor overledenen. De aangifte moet binnen acht maanden na het overlijden de deur uit zijn.

 

Aangifte vennootschap

De vennootschapbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst ondernemingen, de vennootschappen. Er zijn verschillende partijen die de vennootschapbelasting moeten betalen. Sommige rechtspersonen zijn zonder mee belastingplichtig voor vennootschapbelasting. Het gaat hier om:

• Besloten vennootschappen(BV)

• Naamloze vennootschappen(NV)

• coöperaties

Er zijn ook uitzonderingen uiteraard. Belangrijkste is de organisatie van een evenement.

 

Verzorgen van financiële administratie

Een bedrijf kan alleen succesvol zijn als duidelijk is welke producten en klanten een positieve bijdrage aan het resultaat leveren, waar geld vandaan komt en waar geld naartoe gaat. De basis voor deze kennis is de administratie van het bedrijf. Het administratiekantoor is verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie.  

 

Jaarverslag opmaken

Verreweg de meeste ondernemingen stellen een jaarrekening op voor een tweedelig doel. Ten eerste geeft het duidelijk en overzichtelijk de financiële gang van zaken weer over het afgelopen boekjaar en ten tweede dient financiële verantwoording te worden afgelegd aan de belastingdienst. De winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers bevat standaard van de onderneming. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij controle of boekenonderzoek door de belastingdienst, hierin staan namelijk de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening. Aangezien de winst de grondslag is voor belastingheffing, is deze altijd het object van onderzoek door de fiscus.

 

Salarisadministratie

Maandelijks of wekelijks wordt de complete salarisadministratie gevoerd op basis van de door u aangeleverde wijzingen. Binnen 5 werkdagen heeft u de salarisstroken retour voor een tijdige betaling aan uw personeel.

 

Ondernemingsplan & advies opzetten onderneming

Het opstellen van een ondernemingsplan is het onderzoeken of een idee haalbaar is. Je hebt een briljant idee vind u zelf. Maar vindt de bank dat ook? Vindt uw partner dat ook? En zijn er klanten die op uw product wachten? In een ondernemingsplan houd u het idee tegen het ligt. Daarvoor moet u wel weten wat u ermee wilt. Wil je ervan leven? Wil je gewoon structureel wat bijverdien(extra begeleiding startende ondernemers). Bij Administratiekantoor Schuddebeurze krijgt u alle ondersteuning in het opzetten van uw onderneming. Wij denken en handelen graag met u mee!